Meteen naar de inhoud
Dexair

Uw luchtexpert

Zuivere lucht, goed voor de gezondheid en het klimaat.

Weet u wat u inademt?

Hier kan u meer informatie terug vinden van de luchtkwaliteit in het algemeen.

Wilt u voorkomen dat u ziek word door iets dat u niet ziet en toch levenslange invloed heeft. Welkom, wij zijn er voor u.

Altijd en overal een gezonde lucht inademen. Uw gezondheid is onze passie. 

U ademend ongeveer 10.000 liter per dag. Wat weet u van deze luchtkwaliteit?

Leestijd maximaal 3minuten per blok

Luchtkwaliteit

Een luchtreiniger hoe zinvol kan hij zijn voor je en heb je hem eigenlijk wel nodig?

Als je eigen gezondheid niet belangrijk genoeg is dan is de locatie van de woning en de buitenlucht kwaliteit de doorslaggevende factor om te kiezen voor een luchtreiniger.

Belangrijk : Iedere luchtreiniger op de markt functioneert op basis van aangevoerde lucht. Het produceert geen zuurstof het zuivert/reinigt de lucht die u aanlevert, ventileren blijft dus nodig. Net daarom is de filter oppervlakte capaciteit zeer belangrijk. Ook al kan het toestel 400 m3/h lucht verplaatsen als het maar een filter capaciteit heeft van 200 m3/h dan gaat hij dus nooit op de hoogste stand een goed resultaat leveren. Of toch al zeker niet op korte termijn u zal het langer moeten opzetten om echt alles te zuiveren , goedkoop word dan duurkoop. Omdat de elektriciteitsverbruik een blijvende factor is hebben wij enkel toestellen van welke de snelheid en filtercapaciteit overeenkomen, ook naar gebruiksgemak is dit de enigste verantwoordelijke keuze. Zo moet je het toestel niet uren aanzetten voor je in de ruimte gaat (als niet kiest voor het autoprogram) , het zal op momenten van overbezetting ook geen uren moeten functioneren alvorens iedereen in de ruimte het verschil ervaart. Tijdens een film avond wil je niet dat er iets op de achtergrond staat de ronken en dat het dan maar 50% gezuiverd krijgt… Wij gaan niet zeggen dat ze geen geluid meer maken , wel dat we onze uiterste beste hebben gedaan om dit naar het minimaal te brengen . U kan daarom steeds de luchtreiniger testen voor aankoop, test het gebruiksgemak/geluidsniveau vrij uit.

Laten we wat feiten en cijfers omzetten in mensentaal voor U.

Belangrijk : Alle meetplaatsen respecteerden de Europese
doelstellingen voor de stoffracties PM10 en PM2,5. “De
WGO-advieswaarden zijn nog ver buiten bereik.”

Bron Jaarrapport lucht 2019 VMM

Feiten luchtvervuiling woningen Vlaams grondgebied

PM = Partikels matter= fijn stof,een omschrijving van de grote van een bepaalde groep.  PM10 (kleiner dan 10 µm) kan u waarnemen met het blote oog PM2.5 niet  kleine deeltjes die door de lucht circuleren,

De PM2,5 is een fractie van PM10. Dit betekent dat deze deeltjes dieper in de longen kunnen doordringen
en dus een grotere gezondheidsimpact hebben. De fijnere deeltjes kunnen langer (enkele dagen tot weken) in de atmosfeer blijven. Bijgevolg kunnen deze fijnere deeltjes getransporteerd worden over langere afstanden.

Haalt de norm niet
PM10 boven de dagwaarde
PM 2.5 boven het jaaradvieswaarde

Hoe zit dat met die microns afmetingen diameters van PM?

Voorbeeld Menselijk haar.

We kunnen stellen dat de dikte gelijkstaat aan een diameter van 50 tot 70 micron.

Het stof, pollen , schimmels, etc dat zich op het haar bevind vertegenwoordigt een dikte van minimaal 10 micron.

Dit nemen we opnieuw onder de loep en dan zien we de deeltjes van 2,5 micron. dit zijn deeltjes zoals oa verbrandingsdeeltjes, organische verbindingen, metalen, enz

Meer informatie over micron diameter hieronder.

 

Microns

Wat ?

De totale deeltjes (PM): de som van alle deeltjes in de lucht;
• De fijne deeltjes (PM10): de deeltjes met een diameter kleiner dan 10 µm;
• De erg fijne deeltjes (PM2,5): de deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 µm;
• De ultrafijne deeltjes (PM1): de deeltjes met een diameter kleiner dan 1 µm;
• De nanodeeltjes (PM0,1): de deeltjes met een diameter kleiner dan 0,1 µm die beschouwd
worden als het meest schadelijk voor de gezondheid.

Belangrijk:Hierbij dient opgemerkt dat de PM10-deeltjes de PM2,5-, de PM1- en de PM0,1-deeltjes omvatten,
net zoals de PM1- en de PM0,1-deeltjes deel uitmaken van de PM2,5-deeltjes en de PM1-deeltjes
ook de PM0,1-deeltjes behelzen.

Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes die aanwezig zijn in de lucht. We spreken meestal over PM10. zoals stof, schimmels, pollen etc.

De samenstelling van PM10 kan sterk verschillen van plaats tot plaats en van dag tot dag. De gemiddelde samenstelling in Vlaanderen ziet er als volgt uit ;

WatToelichtingAandeel
secundaire anorganische ionenammoniumnitraat en ammoniumsulfaat, deeltjes die in de lucht ontstaan door reacties van ammoniak, stikstofoxiden en zwaveldioxide30-40%
organische deeltjesgevarieerde groep van koolstof bevattende deeltjes die onder meer ontstaan bij de verbranding van hout, uitstoot van verkeer en industrieca. 20%
mineraal stofiets grovere deeltjes afkomstig van opwaaiend bodemstof, slijtage van wegdek en voertuigen,…10-20%
zeezoutdeeltjes die ontstaan boven zee en dan door de wind honderden kilometers kunnen reizenca. 10%
elementaire koolstofbeter bekend als dieselroet. De zeer fijne, zwarte deeltjes die ontstaan bij de verbranding van diesel en andere zware brandstoffen5-10

PM2,5 heeft grootste gezondheidsimpact
Er bestaan verschillende fracties van fijn stof. oa verbrandingsdeeltjes , roken , aerosol producten, organische verbindingen(VOS) 

Voor de berekening van de vroegtijdige overlijdens door PM2,5 hanteerden
we twee drempelconcentraties namelijk 0 µg/m³ en 2,5 µg/m³. De PM
2,5 -concentraties in Vlaanderen vallen

echter nooit onder deze drempels. In 2918 zijn er 4100 levens zijn te vroeg ingekort in Vlaanderen

(bron Jaarrapport Lucht
Effecten van luchtvervuiling op
gezondheid en ecosystemen.vmm.be
)
.

Vluchtige organische stoffen (VOS) is een verzamelnaam voor een bepaalde groep van gasvormige stoffen. Deze groep bestaat voornamelijk uit stoffen die opgebouwd zijn uit de atomen koolstof (C) en waterstof (H).
Vluchtige organische stoffen komen op wereldschaal vooral voort uit biologische processen. Vandaar de naam organische stoffen.

Vandaag worden VOS ook kunstmatig aangemaakt bij industriële processen. Petroleum, aardgas en steenkool zijn dan de belangrijkste grondstoffen. In een industrieel gebied als Vlaanderen is vooral de mens verantwoordelijk voor de uitstoot ervan. Het merendeel van de uitstoot komt door verdamping, tankstations en het verkeer. De rest komt van oplosmiddelen, raffinaderijen, chemische productie, verbranding en afvalverwerking.

Er zijn drie groepen VOS die erg schadelijk kunnen zijn voor mens of milieu:

Alifatische en olefinische verbindingen

Alifatische en olefinische verbindingen zijn meestal onschadelijk, op een paar uitzonderingen na. Zo is methaan (CH4) een niet-giftige stof die het broeikaseffect verhoogt en ozonvorming bevordert. Methaan wordt op een natuurlijke manier gevormd bij onder andere de afbraak (rotting) van organisch materiaal en de vertering van voedsel bij runderen.

Een andere VOS van natuurlijke oorsprong is etheen, dat rijping en rotting van vruchten veroorzaakt. Het is een kleur- en reukloos gas dat gebruikt wordt bij de productie van polymeren.

Bepaalde onverzadigde koolwaterstoffen, zoals isopreen en terpenen, spelen een belangrijke rol bij smogvorming.

Gechloreerde koolwaterstoffen

Koolstof is een atoom dat gemakkelijk bindt met andere atomen, zoals zwavel, fluor, stikstof, zuurstof en chloor. Als een VOS bindt met chloor, spreekt men over gechloreerde VOS.

Gechloreerde koolwaterstoffen zijn heel giftig of brengen ernstige schade toe aan het milieu. Een paar voorbeelden:

  • een oplosmiddel zoals trichlooretheen wordt gebruikt door droogwasserijen;
  • vinylchloridemonomeer (VCM) is een kleur- en reukloos gas dat als grondstof dient voor de productie van ondermeer kunststoffen zoals PVC;
  • industriële afvalstoffen zoals 1,2-dichloorethaan zijn op zich niet altijd giftig, maar vormen bij de verwerking schadelijke bijproducten zoals dioxines.

Aromatische verbindingen

Aromatische verbindingen zijn uiterst ongezond. Vaak zijn het oplosmiddelen, onder andere gebruikt in verf. Het zijn onverzadigde cyclische verbindingen die vaak gebaseerd zijn op benzeen.

Benzeen is de eenvoudigste aromatische verbinding en is kankerverwekkend. Voornamelijk het verkeer stoot het meeste benzeen uit in de lucht. De Europese richtlijn 2008/50/EG voorziet grenswaarden voor de benzeenconcentraties.

Kankerrisico benzeen is niet verwaarloosbaar
De huidige benzeenconcentraties geven bij een levenslange blootstelling aanleiding tot 1 extra kankergeval
op 134 000 tot 486 000 inwoners, afhankelijk van de woonplaats. In de Antwerpse haven loopt dit cijfer op
tot 1 op 43 000 inwoners. Dit is een industriële zone met weinig bewoning

vluchtige organische stoffen kan u terug vinden in onder andere , huisproducten type aerosol. (haarlak,luchtverfrisser,reinigingsproducten etc.) mengen van reinigingsproducten kan een chemische reactie ontlokken waardoor er nog meer VOS aanwezig kan zijn of zelf gecreëerd word.

(Bron vme)

Bron Gezondleven 

Feiten Gezondheid

Een slecht binnenklimaat kan een invloed hebben op uw gezondheid en die van uw gezin. wat weten we ?  Een slecht binnenklimaat vertegenwoordigd volgende % bij deze gezondheidsklachten.

Astma bij kinderen
Hart- vaatziekten -huisstofmijt-
Inkorten van de levensduurte 9 maanden

Bron Milieurapport Vlaanderen ‘Zwevend stof’ 

Voorbeeld Fijn stof Gezondheid PM10, PM2,5, PM1 en PM0,1 in uw straat.

Dat is niet helemaal jouw schuld, je moet weten dat de buitenlucht vervuiling 2/3 van het binnenklimaat vertegenwoordigd.

Je hebt zelf ook nog wat factoren in de hand zoals materiaalkeuze tijdens het bouwen of bij het verbouwen . Je dagdagelijkse activiteiten zoals koken , strijken en poetsen. Het 1/3 deel word dus merendeel aangevuld met VOS .

Het grote probleem in huishoudelijke VOS is dat dit ook kan verder komen van producten waar u niet van op de hoogte bent aangezien hier geen wettelijke bepaling omtrent is en men dit niet moet melden op het etiket. Denk bv aan een typische zwarte vuilniszak , als u de zak afscheurt en opendoet komt er veel VOS vrij . Je kan dat zelf gemakkelijk waarnemen door een plastiek achtige geur, maar ziet u die deeltjes ook?

Helaas niet, als de VOS of  pm2,5 waarneembaar was met het blote oog had iedereen een luchtreiniger.

FAQ

Veel gestelde vragen beantwoord.

Ja. Ventileren blijft belangrijk met of zonder luchtreiniger.Als u ventileert houd u best rekening met de buitentemperatuur en de luchtvochtigheid en koppel dit aan de tijd dat u ventileert. Zo kan u in de zomer langer ventileren tov bv de winter.

Kies voor natuurlijk producten om te reinigen. zo minimaal voor spray of type aerosol. Deze VOS stoffen kunnen nog weken tot maanden blijven in de woning
 
Zorg tijdens de werken voor genoeg ventilatie, bescherm je zelf met mondmasker tbv stof.Hou er rekening mee dat na de werken de gebruikte materialen nog geruime tijd stoffen kunnen afgeven , verlucht extra gedurende een zestal weken.
 

Reinig voor uw verhuis alles goed en verlucht.Hebt u nieuwe spullen nodig hou er dan rekening mee dat deze nog lang VOS kunnen vrijgeven.Zet ze in een kamer en verlucht indien mogelijk. 

Dexair uw ventilatie luchtexpert

Adem puur , adem zuiver.

Diensten

Onze pijlers

Contact gegevens

Wij gebruiken cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden, er zit geen persoonlijke informatie in. Wij delen je informatie niet met derden en gebruiken deze niet voor marketingdoeleinden je zal dus geen reclame van ons te zien krijgen. We gebruiken de informatie enkel om de website en het gebruiksgemak te verbeteren. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord hiermee.  Meer info