Meteen naar de inhoud

Nieuwsbrief april 2020

Covid-19

Inschrijven en de nieuwsbrief ontvangen in uw mailbox kan u hier. Wij delen uw gegevens niet met derde en gebruiken deze enkel voor de nieuwsbrief, u kan zich altijd afmelden.

Waarom te laat zijn als u ook gewoon op tijd kan zijn.

Covid-19 en ventilatie
De COVID-19 pandemie waar we momenteel mee geconfronteerd worden, geeft aanleiding tot allerlei vragen in verband met uw ventilatie en klimaatregeling. Dit schrijven probeert hierop een antwoord te formuleren op basis van de meest recente wetenschappelijke informatie.
Aangezien deze informatie en de algemene situatie van week tot week kunnen veranderen, zal dit regelmatig bijgewerkt worden indien dit nodig blijkt.

Voor algemene informatie en de meest recente officiële aanbevelingen, kan u terecht op de website: https://www.info-coronavirus.be/nl/
 
1 Hoe kan het virus overgedragen worden?

Een virus kan zich niet vermenigvuldigen buiten het lichaam van zijn gastheer. Eenmaal buiten de gastheer, zal de levensvatbaarheid van het virus zelfs in de loop van de tijd geleidelijk aan afnemen. Met andere woorden, het aantal virusdeeltjes dat besmetting kan veroorzaken zal langzaamaan verminderen. Het virus kan echter doorgegeven worden van de ene persoon aan de andere doordat er een of andere vorm van overdracht plaatsvindt.

Nog niet alle details over het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19 zijn op dit ogenblik gekend of bevestigd, maar volgens een publicatie van de Wereldgezondheidsorganisatie van 29 maart 2020 zijn de voornaamste manieren van virusoverdracht die momenteel bevestigd zijn:
 
 • de directe overdracht van persoon tot persoon door vrijgekomen druppels (hoesten, niezen, praten) over een korte afstand
 • de indirecte overdracht door contact van de handen met oppervlakken en voorwerpen die eerder besmet werden (door deze druppels), gevolgd door contact van de handen met het gezicht.

Twee andere manieren van virusoverdracht zijn eveneens mogelijk, maar werden tot nu toe nog niet bevestigd:
 
 • de overdracht via de lucht, na verdamping van de druppels, over langere afstanden en voor langere duur
 • de indirecte fecale overdracht via de verspreiding in de lucht van virusdeeltjes uit de ontlasting van een besmet persoon.

Overdracht via de lucht, na verdamping van de druppels, werd momenteel nog niet aangetoond maar kan niet helemaal uitgesloten worden. Het lijkt er echter op dat het risico op virusoverdracht via de lucht, als deze ook werkelijk plaatsvindt, aanzienlijk kleiner is dan via de bevestigde manieren van virusoverdracht (druppels en contact).
 

2 Algemene aanbevelingen voor gebruikers van gebouwen

Deze algemene aanbevelingen zijn onder meer van toepassing op woningen, kantoren, scholen. Gebouwen uit de gezondheidszorg, met name de ziekenhuizen, zijn uitgesloten omdat deze speciale ventilatiestrategieën vereisen. Bij twijfel neemt u best even contact op met o

2.1 Aanbevelingen voor de goede werking van uw ventilatie

Ondanks het feit dat bepaalde overdrachten op dit ogenblik niet aangetoond werden, kan men een aantal eenvoudige aanbevelingen zonder negatieve effecten volgen:

 • zorg ervoor dat de sifon (stankafsluiter) van het ventilatiesysteem gevuld is met water.
 • zorg ervoor dat uw ventilatie continu actief is. Hoewel het natuurlijk belangrijker is om deze aanbevelingen na te leven in gebouwen waarin zieke personen aanwezig zijn, zijn ze ook van toepassing op alle andere gebouwen.

 • De aanbevelingen zijn eveneens van toepassing in normale omstandigheden.

  Indien uw condensafvoer op de verluchtingsbuis staat van de sanitaire toestellen ,en u niet beschikt over een membraan waterslot raden wij aan dit te ontkoppelen en het condenswater op te vangen.Ventilatie moet altijd actief zijn, installaties die op basis van een tijdklok werken, namelijk aan uit systeem dienen dit te wijzigen zodat er constant geventileerd kan worden. Het is tevens ten alle tijden verboden de ventilatie uit te schakelen.(welke u verplicht moest installeren)

Zeker de gemeenschappelijke ventilatie van oa appartementen moeten nu blijven draaien, dit om een correcte luchtstroom te garanderen.

 Aandachtspunt : Dokterspraktijk in woongebouw , dienen te zorgen dat er geen lucht kan doorstromen van de praktijk naar de woning. Wij raden aan extra te verluchten dmv intensieve verluchting zie 2.3


*Afbeelding; Wij raden standaard een membraamslot aan ipv een sifon met waterslot ,indien uw installatie beschikt over een afsluiter zoals op de foto hoeft u dus niets te doen. 

2.2 Kan ventilatie de overdracht van het COVID-19- virus beperken?

Ja. Het doel van ventilatie is om polluenten uit een ruimte te verwijderen door de binnenlucht te verdunnen met verse buitenlucht. Ventilatie maakt het dus ook mogelijk om de eventuele concentratie van virusdeeltjes in de lucht te verminderen in ruimten waar potentieel besmette personen aanwezig zijn. In het algemeen is het aan te raden om meer luchtverversing te voorzien in de gebruikte ruimten (woningen, kantoorgebouwen …) door het mechanische-ventilatiedebiet te verhogen (indien aanwezig) en/of door de ramen meer te openen. (zie ook ontvangen info tips en tricks hoe u dit best kan doen. Indien u deze niet meer hebt kan u deze opvragen op info@dexair.be ) Aangezien het lente is, brengen deze aanbevelingen geen grote nadelen met zich mee. Deze aanbevelingen zullen bijgewerkt worden voor de komende seizoenen, in functie van de evolutie van de algemene situatie.

Alle ventilatiesystemen van het type A, B, C+ en D die gebaseerd zijn op de toevoer van buitenlucht zijn hiervoor dus uitermate geschikt. Ze zijn onze bondgenoten voor het verdunnen van de polluenten. Ze moeten bijgevolg in werking blijven en hun debiet kan, indien mogelijk, verhoogd worden.

* Afbeelding; U kan ipv de timerfunctie te gebruiken nu gewoon een stand hoger kiezen en het toestel zal op dat niveau blijven werken.

Bijkomende aanbevelingen omtrent het openen van ramen

Door de ramen (bv. in kipstand) te openen, kan de luchtverversing aanzienlijk verhoogd worden in vergelijking met een basisventilatiesysteem. Dit wordt ook wel intensieve ventilatie genoemd. Dankzij deze voorzorgsmaatregel kunnen er meer binnenluchtpolluenten verdund worden. Deze maatregel kan dus aanbevolen worden om de virusoverdracht tegen te gaan (zie ook de manieren van virusoverdracht, § 1). Het is trouwens de enige oplossing in gebouwen die niet uitgerust zijn met een basisventilatiesysteem.

Het openen van de ramen kan evenwel aanzienlijke luchtstromen veroorzaken in een gebouw. Om het ontstaan van luchtstromen in een ongewenste richting te voorkomen, is het ook raadzaam om: 

 • de mechanische-ventilatiesystemen van het type B, C en D in werking te laten.
 • de natuurlijke afvoeropeningen van ventilatiesystemen van het type A en B open te laten.
 • alle andere openingen, inclusief de deuren, die zich binnen het gebouw en binnenin dezelfde wooneenheid bevinden, te sluiten. Uitzonderingen op deze regel zijn vochtige ruimten die niet uitgerust zijn met een basisventilatiesysteem en die ook niet beschikken over ramen die uitgeven op de buitenlucht. In dergelijke gevallen mag de deur van deze ruimte op bepaalde tijdstippen blijven openstaan, op voorwaarde dat er in een aangrenzende ruimte een raam geopend wordt dat uitgeeft op de buitenomgeving, teneinde een minimale verluchting in deze ruimten te verzekeren
 • de deuren tussen de appartementen en de gemeenschappelijke delen van een collectief woongebouw te sluiten, alsook alle openingen naar eventuele technische kokers. Bij aanzienlijke luchtlekken ter hoogte van deze openingen, kan het interessant zijn om deze in de mate van het mogelijke af te dichten.

Deze aanbevelingen hebben tot doel:

de (natuurlijke of mechanische) basisventilatie te behouden, bijvoorbeeld voor de afvoer van vervuilde lucht uit vochtige ruimten

 • de eventueel aanwezige besmettelijke partikels zo veel mogelijk te verdunnen met behulp van intensieve ventilatie
 • luchtstromen tussen de kamers en tussen de appartementen maximaal te beperken.

Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat een persoon besmet kan zijn door COVID-19 en besmettelijk kan zijn zonder dit te weten, omdat hij of zij geen symptomen vertoont.
*Afbeelding ; Zet geen ramen op kiep indien er huisdieren in de buurt zijn, enige voorzichtigheid is nodig.

2.4 Specifieke situatie waarbij een ziek persoon in quarantaine geplaatst wordt in zijn of haar woning

Wanneer een persoon besmet of vermoedelijk besmet is met COVID-19, moeten er bijkomende maatregelen genomen worden om de overdracht van het virus op andere gebouwbewoners zo veel mogelijk te verhinderen.

In dit geval worden er specifieke maatregelen geformuleerd door de arts die de zieke persoon gediagnosticeerd heeft. Meer aanbevelingen kan men bovendien terugvinden op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/ .

Wanneer een ziek persoon in quarantaine geplaatst wordt in zijn of haar woning, kunnen er bijkomende maatregelen genomen worden met betrekking tot de ventilatie en de verluchting:

 • de persoon wordt in principe in een aparte ruimte ondergebracht (bv. een kamer) en heeft, indien mogelijk, ook toegang tot aparte sanitaire voorzieningen
 •  behoudens andersluidend medisch advies, is het aan te raden om de hieronder beschreven regels voor intensieve ventilatie toe te passen op de rest van de woning, om eventuele virusdeeltjes te verdunnen en om zo de nog gezonde personen in dezelfde woning te beschermen

 

 • Er bestaat geen ideale oplossing die gemakkelijk veralgemeend kan worden met betrekking tot de continue ventilatie van een ruimte die bewoond wordt door een zieke persoon
 • − het is in de eerste plaats noodzakelijk om de aanbevelingen van de arts op te volgen in functie van gezondheidstoestand van de patiënt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het door de dokter afgeraden wordt om de ruimte permanent te laten verluchten door de ramen te openen
  − wanneer de ruimte uitgerust is met een ventilatievoorziening, is het aan te raden om deze voorziening in werking te laten
  − als de kamer meerdere ramen heeft, kan het aangewezen zijn om te zorgen voor een gematigde luchtdoorstroming tussen twee ramen, behoudens andersluidend advies van de arts. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de ramen te blokkeren in een beperkte openingsstand door middel van een tijdelijke voorziening (mechanische blokkering, plakband, …), teneinde te grote luchtstromen te vermijden
  − Indien men beschikt over een klein draagbaar luchtzuiveringsapparaat, kan men daarmee het aantal in de kamer aanwezige virusdeeltjes verminderen, op voorwaarde dat het apparaat uitgerust is met een HEPA-filter
 • het is eveneens aan te raden om de kamer meermaals per dag intensief te verluchten, met het raam in volledig geopende stand, en, indien mogelijk, telkens voordat de kamerdeur geopend wordt.


Aangezien de overlevingsduur van virusdeeltjes in de lucht nog niet gekend is op dit moment, kan het uit voorzorg evenwel aangewezen zijn om de verschillende ruimten meer te verluchten door middel van intensieve ventilatie via de ramen (zie § 2.3). Dit soort ventilatie is trouwens de enige oplossing die mogelijk is in oudere gebouwen die niet uitgerust werden met een ventilatiesysteem.

Afbeelding ; Verplaatsbare luchtzuiveraar regelbaar van 60 m³/h tot 200 m³/h. Inzetbaar in bv.woonkamer- open keuken alsook slaapruimte.Ook deze bezit een wasbare filter namelijk een aluminium voor filter. Wij raden aan deze ook te extra goed te ontsmetten bij het vernieuwen van de HEPA filter.Vergeet ook hier uw persoonlijke bescherming niet! Wenst u er ook één bij u thuis of op kantoor? Informeer naar uw opties info@dexair.be

3 Onderhoud, filters en storingen: is een bijkomend onderhoud noodzakelijk?

Op dit moment is het niet nodig om specifieke maatregelen te nemen met betrekking tot het onderhoud van ventilatiesystemen of het vervangen van filters in residentiële of niet-residentiële gebouwen. Integendeel, het wordt zelfs aanbevolen om alle niet-dringende interventies uit te stellen tot na de huidige quarantaineperiode.

Indien de vervuilde filters of andere gebreken de goede werking van het systeem verhinderen of het debiet aanzienlijk verminderen, moet men evenwel het nodige doen om te zorgen voor voldoende ventilatie.

De deeltjes waarvan de grootte overeenkomt met deze van het virus, worden meestal niet – althans niet volledig – tegengehouden door de klassieke filters die gebruikt worden in ventilatiesystemen. 

We herinneren eraan dat een virus zich niet kan vermenigvuldigen buiten zijn gastheer en dat de levensvatbaarheid van het virus afneemt na verloop van tijd. Uit voorzorg kan het dus eveneens raadzaam zijn om de vervanging van de filters uit te stellen, vooral indien het gebouw misschien recent bewoond werd door zieke personen. Indien een interventie toch noodzakelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege een verminderd debiet, moeten de filters vervangen worden. De filters mogen in de huidige quarantaineperiode immers niet gereinigd worden.

We willen er ook op wijzen dat het manipuleren van de filters een handeling is waarvoor algemene beschermingsmaatregelen vereist zijn. Het doel is om de verspreiding van alle soorten stof te voorkomen en om de persoon die belast is met deze opdracht te beschermen, door hem/haar te verplichten om:
 

 • zowel wegwerphandschoenen als een masker te dragen.
 • de filters voorzichtig te hanteren om te voorkomen dat er stof vrijkomt.
 • de gebruikte filters meteen in een plastic zak te steken en deze in de vuilnisbak te werpen.

 

Afbeelding ; Voorbeeld filter type G3 en F7

4 Specifieke aanbevelingen voor gebouwbeheerders en verantwoordelijke technieken

In sommige gebouwen, zoals kantoorgebouwen, scholen of rusthuizen, moet er bijkomende aandacht besteed worden aan de meer complexe luchtbehandelingssystemen.

4.1 Verwarming- ventilatiesystemen met luchtrecirculatie

De organisatie REVHA raadt onder meer aan om de systemen met luchtrecirculatie stil te leggen. Deze systemen worden soms gebruikt voor de verwarming of de koeling in niet-residentiële gebouwen, zoals bv. kantoorgebouwen (die weinig of niet gebruikt worden tijdens de huidige quarantaineperiode).
Deze problematiek is in principe niet van toepassing op de woongebouwen.
In deze tijd van het jaar worden deze systemen over het algemeen steeds minder gebruikt. Uit voorzorg kan het evenwel aan te raden zijn om de systemen, indien mogelijk, handmatig uit te schakelen. De toevoer van verse lucht moet echter wel behouden blijven (zie § 2.2).

Extra aandacht : Beschikt U over een warmtewiel i.p.v. platenwarmtewisselaar? Neem contact op met ons. Het is mogelijk dat uw systeem aangepast dient te worden, zelf bij stilstand.

Afbeelding ; Beschikt u over een warmtewisselaar zoals op de foto, hoeft u niets te doen.Twijfel? Bekijk de foto’s die u ontvangen hebt van onze interventie of neem contact op met ons. Info@dexair.be

 
4.3 Het beperken van niet-dringende verplaatsingen en contacten

Het is essentieel om rekening te houden met de belangrijkste manieren van virusoverdracht die momenteel bevestigd zijn (zie § 1). De quarantainemaatregelen moeten strikt nageleefd worden en niet-dringende verplaatsingen en contacten moeten zo veel mogelijk beperkt worden.

Of u nu een eigenaar of een gebouwbeheerder bent, een aantal controles kunnen vanop afstand uitgevoerd worden door te antwoorden op de volgende vragen:
 
 • werd er in het ontwerp van het systeem luchtrecirculatie voorzien?
 • wordt de luchtrecirculatie nog steeds gebruikt in deze periode van het jaar?
 • kan de afstelling het systeem op afstand aangepast worden met behulp van het beheersysteem van het gebouw? Oa Toegang via de cloud GBS
 • kan een ter plaatse aanwezige persoon een aantal controles of afstellingen uitvoeren op basis van de instructies die wij geven via telefoon of video? Denk vooral filters vernieuwen door oa huurders /klusjesmannen/conciërge .

Besluit

We kunnen besluiten dat een goede ventilatie meer dan ooit noodzakelijk is tijdens deze pandemie. Dit geldt voor alle gebouwen, zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen. Een gebrek aan ventilatie kan in deze tijd van het jaar ook efficiënt opgelost worden door de ramen open te zetten. De andere preventieve maatregelen omtrent de belangrijkste manieren van virusoverdracht (druppels en contacten) blijven uiteraard van toepassing. Hebt U vragen naar aanleiding van dit schrijven aarzel niet een neem contact op met ons. info@dexair.be

Extra :Wij stellen uitzonderlijk één van onze producten kosteloos ter beschikking van onze Serviceklanten . Namelijk de hygiënische luchtverbeteraar , goed voor het verbeteren van de lucht alsook het reinigen van oa oppervlakte verder info kan u terug vinden op https://www.dexair.be/webshop/product/luchtverbeteraar-750ml-spray
Serviceklanten mogen mailen naar info@dexair.be en wij zullen eenmalig 1 bus 750ml kosteloos leveren mits respect voor socialdistancing.

Wij hebben dit in de wagen/thuis en behandelen daar voornamelijk gsm, schoenzolen, brievenbus, deurklinken, etc mee. (Het is iets anders als ventielen of ventilatoren!)
In deze tijden moeten we er voor mekaar zijn , veel kunnen wij van hieruit helaas niet doen voor u daarom deze gift als dank voor uw vertrouwen en de vele steunbetuigingen.

Wij kijken er alvast naar uit om terug te starten met de nodige maatregelen en tot dan genieten we van de unieke tijd die we nu samen hebben.

Zorg goed voor mekaar en dank aan allen die nu extra inspanningen leveren.

Hopelijk tot snel!
Groeten Team Dexair.

*Bronnen WTCB , REHVA   – Typefouten en/of prijswijzigingen voorbehouden.                                           © copyright ET Dexair 2020

Dexair uw ventilatie luchtexpert

Adem puur , adem zuiver.

Diensten

Informatie

Ons verhaal

Onze pijlers

Contact gegevens

Wij gebruiken cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden, er zit geen persoonlijke informatie in. Wij delen je informatie niet met derden en gebruiken deze niet voor marketingdoeleinden je zal dus geen reclame van ons te zien krijgen. We gebruiken de informatie enkel om de website en het gebruiksgemak te verbeteren. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord hiermee.  Meer info